Vysoké Tatry uspokoja svojou rozmanitosťou naozaj všetkých – ľudí, čo sa chcú len poprechádzať, nadýchať čerstvého vzduchu a prevetrať tak hlavu…nadšených turistov, ktorí túžia každou túrou prekonávať svoje hranice a stále objavovať krásne nové zákutia a výhľady…profesionálnych horolezcov zdolávajúcich tisícovky.

Vychádzky

do blízkeho okolia osád (pre výletníkov, rodiny, rekreáciu, liečebné účely), na ktoré netreba mať osobitný turistický výstroj.

Zo Štrbského Plesa

 • červenou značkou mierne stúpajúcim chodníkom na Jamské pleso (1 hod., prevýšenie 120 m)
 • modrou značkou okolo jazera a potom žltou značkou do areálu FIS (1 hod.)
  Zo zastávky Popradské Pleso
 • modrou značkou k Popradskému plesu (1 hod., prevýšenie 250m)
  Zo Starého Smokovca
 • modrou značkou na úpätie Slavkovského štítu, červenou značkou na Hrebienok a zelenou značkou späť do Starého Smokovca (2 hod., prevýšenie 300m)
 • lanovkou na Hrebienok a zelenou značkou k vodopádom Studeného potoka, ďalej modrou značkou na Starolesniansku poľanu (bývala poľana Kamzík) k Reinerovej útulni a červenou značkou k Obrovskému vodopádu (1 hod., prevýšenie 150 m)
  Z Tatranskej Lomnice
 • zelenou značkou ku stanici Štart a modrou značkou na lúky v lesnom pásme (1 hod., prevýšenie 200 m)
 • žltou značkou od visutej lanovky na lúky pri Matliaroch a späť chodníkom pozdĺž cesty Slobody (1 1/2 hod., prevýšenie 50 m)
  Zo Ždiaru
 • zelenou značkou k zotavovni Magura a popri potoku Belá k lyžiarskym výťahom na Strednici (1 hod.)
  Z Javoriny
 • modrou značkou na Poľanu pod Muráňom (45 min., prevýšenie 110 m)
  Z Lysej Poľany
 • modrou značkou pozdĺž Bielej vody ku horárni a ďalej na poľanu pod Rozpadlinami (1 hod., prevýšenie 50 m)


  Túry po dolinách

  túry v lesnom pásme, po dolinách, k plesám a na turistické chaty pre náročnejších turistov. Vyžadujú obvyklý turistický výstroj (pozri stať o výstroji) a dobrý zdravotný stav.

  Zo Štrbského Plesa (1355 m)

 • sedačkou lanovkou na Solisko (1815 m), modrou značkou do Furkotskej doliny a ďalej žltou značkou k Nižnému Wahlenbergovmu plesu (2053 m). Návrat žltou značkou až k ústiu doliny a červenou značkou na Štrbské Pleso. Celá túra asi 4 hodiny.
 • červenou značkou k Popradskému plesu (1494 m) a modrou značkou k Veľkému Hincovmu plesu (1946 m ). Asi 3 hodiny.
  Zo Starého Smokovca (1010 m)
 • lanovkou na Hrebienok (1263 m) a Ďalej ku Zbojníckej chate (1660 m) alebo ku Téryho chate (2015 m). Návrat tou istou cestou. Výstup trvá 3 až 4 hodiny.
  Z Tatranskej Lomnice (850 m)
 • modrou značkou k vodopádom Studeného potoka, a ďalej k Starolesnianskej poľane (bývala poľana Kamzík) – 1295 m, červenou značkou na Skalnaté Pleso (1751 m) a modrou značkou okolo Malej Svišťovky ku Štartu. Zelenou značkou do Tatranskej Lomnice. Celá túra trvá asi 6 hodín.
 • popri ceste Slobody do Tatranských Matliar, modrou značkou k Bielemu plesu (1612 m). Odtiaľ červenou značkou k Zelenému plesu (1545 m) a žltou značkou k zastávke SAD Biela voda (1612 m). Celá túra 6 hodín.
  Z Javoriny (1000 m)
 • zelenou značkou Javorovou dolinou na poľanu Javorinka (1350 M) a späť, 2 až 3 hodiny.
  Z Lysej Poľany (970 m)
 • modrou značkou Bielovodskou dolinou na Poľanu pod Vysokou (1310 m) a ďalej k Litvorovému plesu (1863 m) 3 až 4 hodiny.

  Výstupy na sedlá

  výstupy na sedlá alebo vrcholy. Vyžadujú okrem primeraného výstroja aj fyzickú zdatnosť a skúsenosť v chôdzi po kamenistom teréne. Aj keď sú značkované, nevedú vždy po upravených chodníkoch, ale miestami aj cez sutinové polia, morény alebo strmé skaly. Na ťažkých úsekoch sú na uľahčenie výstupu zavesené reťaze. Túry a výstupy mimo značkovaných ciest možno podniknúť len s horským vodcom.

  Z turistického hľadiska sa v Tatrách stretávame s dvoma druhmi sediel: jedny sú prístupné len z jednej strany a návrat z nich je možný len tou istou cestou a druhé, ktoré slúžia ako prechod medzi dvoma dolinami.

  I. Sedlá

 • Tomanovské, Suché, Ľaliové, Hladké – všetky ležia na hlavnom hrebeni Tatier na štátnej hranici a ich prekročenie je zakázané.
 • Váha, Lomnické sedlo, Kolové sedlo – spadajú na opačnú stranu strmým nebezpečným terénom a preto sú značkované a prístupné len z jednej strany.
  II. Sedlá, ktoré slúžia ako prechody
 • Závory – obojstranne jednoduchý výstup i zostup
 • Vyšné Kôprovské sedlo – obojstranne jednoduchý výstup i zostup
 • Bystré sedlo – správny smer výstupu je z Mlynickej doliny, zostup do Furkotskej doliny. Nedajte sa zlákať zdanlivou výhodou, ktorú ponúka lanovka na Solisko. Použite ju radšej pri návrate.
 • Sedlo pod Ostrvou – výhodnejší je výstup z Popradského plesa
 • Poľský hrebeň – výhodnejší je výstup od severu – od juhu je zabezpečený reťazami
 • Prielom – vzhľadom na obtiažnosť je výhodnejší výstup zo strany Veľkej studenej doliny
 • Priečne sedlo – výlučne výstup z Malej Studenej doliny a zostup do Veľkej Studenej doliny. Nikdy nie opačne. Dbajme nielen na vlastnú bezpečnosť, ale buďme ohľaduplní i voči ostatným. Obojstranná premávka na reťaziach je veľmi nebezpečná.
 • Sedielko – vzhľadom na sutinový terén je výhodnejší výstup z Malej studenej doliny a zostup Javorovou dolinou
 • Kopské sedlo – obojstranne jednoduchý výstup i zostup
 • Sedlo pod Svišťovkou – lepší je výstup zo severu

  Výstupy na vrcholy

 • Kasprov vrch (1985 m) – výstup z Podbanského Tichou dolinou k Liptovskému košiaru, nakoniec žltou značkou na Suché sedlo v blízkosti vrcholu. 5 hodín.
 • Kriváň (2494 m) – z Troch studničiek zelenou značkou 3 hodiny
 • Kriváň (2494 m) – zo Štrbského Plesa červenou značkou ku Jamskému plesu (1447 m) a modrou značkou na vrchol. 3 až 4 hodiny.
 • Predné Solisko (2093 m) – zo Štrbského Plesa žltou značkou k sedačkovej lanovke, ňou k chate pod Soliskom (1830 m). Ďalej červenou značkou na vrchol. Od chaty 45 min.
 • Kôprovský štít (2367 m) – zo Štrbského Plesa červenou značkou k Popradskému plesu, modrou značkou k Veľkému Hincovmu plesu (1946 m) a ďalej na Vyšné Kôprovské sedlo (2180 m). 3 až 4 hodiny. Zo sedla červenou značkou na vrchol. 45 minút.
 • Rysy (2499 m) – zo zastávky Popradské Pleso modrou značkou na rázcestie v Mengusovskej doline a červenou značkou ku chate pod rysmi (2250 m). 3 až 4 hodiny. Odtiaľ na vrchol ešte 1 hodinu.
 • Východná Vysoká (2428 m) – zo Starého Smokovca žltou a zelenou značkou ku Sliezskemu domu (1670 m), ďalej zelenou značkou na sedlo Poľský hrebeň(2200 m). Zo sedla ešte 1 hodinu žltou značkou na vrchol.
 • Slavkovský štít (2452 m) – zo Starého Smokovca lanovkou na Hrebienok a spočiatku červenou značkou, potom modrou značkou cez les na hrebeň a vrchol. hodiny.
 • Veľká Svišťovka (2037 m) – od Zeleného plesa červenou značkou 1 hodinu
 • Jahňací štít (2229 m) – z Tatranskej Lomnice do Matliar a modrou značkou, neskôr žltou značkou k chate pri Zelenom plese 3 až 4 hodiny. Od chaty žltou značkou na vrchol ešte 2 hodiny.
 •  

  Kontakt

  vila Júlia

  Nový Smokovec 19222
  Vysoké Tatry

  +421 905 664 672

  Ubytovanie vo Vysokých Tatrách